Top

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania ze strony www.perfectmoodboard.pl. Ilekroć w Polityce mowa o:

  1. Administratorze – należy przez to rozumieć panią Annę Łazarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Łazarska Perfect Mood Board w Zgierzu, ul. Kocidłowska 3, 95-100 Zgierz, NIP: 9471892698, REGON: 365260126 – właściciela strony internetowej www.perfectmoodboard.pl;
  2. Stronie  – należy przez to rozumieć stronę internetową www.perfectmoodboard.pl;
  3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.perfectmoodboard.pl.

  § 1. Korzystając ze Strony  Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

  § 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

  § 3. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, ale niektóre usługi są odpłatne (zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną).

  § 4. Administrator  przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

  § 5. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

  § 6. Dane osobowe są przetwarzanie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także w celu usprawnienia działania niektórych funkcjonalności Strony.

  § 7. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO.

  § 8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, w zależności od usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, to:

  1. adres IP,
  2. dane o lokalizacji,
  3. imię,
  4. nazwisko,
  5. adres e-mail,
  6. adres strony internetowej.

  § 9. Przetwarzanie danych Użytkownika obejmuje:

  1. pliki cookies,
  2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z takich funkcjonalności Strony jak dodawanie komentarzy i rezerwacji terminów,
  3. wysyłkę newslettera,
  4. wysyłkę materiałów w formie .pdf.

  § 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  § 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

  § 12. Strona korzysta z tzw. „stałych” plików cookies (persistent cookies) oraz „sesyjnych” (session cookies). Stałe pliki cookie są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

  § 13. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

  1. podmioty świadczące usługi związane z pozycjonowaniem i badaniem ruchu na stronach internetowych,
  2. inni Użytkownicy (w zakresie publikowanych przez Użytkownika komentarzy),
  3. pracownicy Usługobiorcy zajmujący się obsługą poczty.

  § 14.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane.

  § 15. Użytkownik ma prawo do:

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  2. sprostowania danych i dostępu do danych osobowych,
  3. usunięcia danych – w zakresie usług dotyczących publikowanych komentarzy i opinii,
  4. ograniczenia przetwarzania danych;

  § 16. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość uprzedniego przetwarzania.

  § 17. Cofnięcie zgody wymaga zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika.

  § 18.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

  § 19. Udostępnienie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale odmowa ich udostępnienia nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Strony.

  § 20. Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

v

Pomagam kobietom odkrywać ich naturalne piękno. Na każdą ze swoich klientek patrzę indywidualnie i całościowo.
Nie masz uprawnień do rejestracji

Reset Password